Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Thủ tục xin giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện thủ tục, hồ sơ, thời hạn giải quyết; cơ quan tiếp nhận, giải quyết; biểu mẫu tờ khai liên quan

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Trình tự  thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, hồ sơ; cơ quan tiếp nhận, giải quyết; thời hạn giải quyết, biểu mẫu tờ khai liên quan.

Thủ tục xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam; Hồ sơ; cơ quan tiếp nhận, giải quyết; thời hạn giải quyết, biểu mẫu, tờ khai liên quan

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật