Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

Nghị định số 159/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Nghị định số 72/2011/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản

Nghị định số 110/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT

Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT

Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh

Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 11/2009/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản

Quyết định số 10/2008/QĐ-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản

Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Nghị định số 105/2007/NĐ-CP

Về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTNMT-BVHTT

Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ

Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT

Về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản
Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật